Konsultointi

Yrityskauppa

Onnistunut yrityskauppa edellyttää sekä ostajalta ja myyjältä hyvää perehtyneisyyttä kaikkiin yrityskaupan vaiheisiin. Yrityksen tai sen osan ostajana voi olla joku lähipiiristä tai ulkopuolinen – yksityishenkilö tai yritys. Etsimme yritykselle ostajan ja ostajalle yrityksen. Kaupan kohteena voi olla yrityksen liiketoiminta tai yhtiön osakkeet/yhtiöosuudet. Me autamme sinua selviytymään yrityskaupan taloudellisista ja yhtiöoikeudellisista sekä verolainsäädäntöön liittyvistä seikoista – oletpa ostamassa tai myymässä yritystä.

Yrityskauppapalvelut

 • yritysten välittäminen
 • arvonmääritys
 • due diligence
 • kauppakirjat
 • verokonsultointi
 • rahoituskonsultointi
 • yritysrakenteiden konsultointi

Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen on lukuisia vaihtoehtoja. Jokainen sukupolvenvaihdos on erilainen. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa lahjana, lahjanluonteisena kauppana tai kauppana tai näiden yhdistelmänä. Joskus jatkaja löytyy perheestä tai suvusta joskus ulkopuolelta. Usein sukupolvenvaihdoksiin liitetään erilaisia yritysjärjestelyjä ja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa sukupolvenvaihdoksen onnistuminen sekä luopujan että jatkajan kannalta.

Sukupolvenvaihdospalvelut

 • verokonsultointi
 • arvonmääritys
 • kauppa-ja lahjakirjat
 • yritysjärjestelyt
 • rahoituskonsultointi

Verokonsultointi

Yrityksen ja yrittäjän verotukseen liittyy paljon monimutkaisia verosäännöksiä, joiden hallitseminen on välttämätöntä turhan veronmaksun eliminoimiseksi. Autamme verotuksen suunnittelussa ja mahdollisten ”sudenkuoppien” tunnistamisessa.

Verokonsultoinnin palvelut

 • yrittäjän verotus
 • yritysverotus
 • yrityskaupan verotus
 • sukupolvenvaihdoksen verotus
 • yritysjärjestelyjen verotus
 • kansainvälinen verotus

Yritysjärjestely

Yritysten liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Yrityksen toiminnallisen rakenteen ja omistusrakenteen tulisi olla tarkoituksenmukainen kussakin tilanteessa. Tällöin saatetaan joutua tekemään erilaisia yritysjärjestelyjä, joiden avulla toiminta organisoidaan vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla sekä toiminnallisia että omistuksellisia vaatimuksia. Autamme yrityksiä ja yrittäjiä erilaisten yritysjärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yritysjärjestelypalvelut

 • yrityksen perustaminen
 • yhtiömuodon muutos
 • sulautuminen
 • jakautuminen
 • liiketoimintasiirto
 • osakevaihto
 • omien osakkeiden hankinta
 • osakeanti
 • yhtiön purkaminen
 • osakassopimukset

Taloushallinnon konsultointi

Yritysten liiketoimintaympäristön muutokset aiheuttavat usein kehittämistarpeita yritysten taloushallinnolle. Kun liiketoimintaympäristö muuttuu, tarvitaan usein uutta strategiaa ja sitä tukevaa uudenlaista taloushallintoa. Meillä on vuosikymmenien kokemus tehokkaiden perustaloushallinnon ratkaisujen suunnittelusta ja yritysten strategiaa tukevien mittareiden ja ohjausvälineiden rakentamisesta.

Taloushallinnon konsultointipalvelut:

 • perustaloushallinnon tehokkaat ratkaisut
 • operatiivisen toiminnan mittareiden rakentaminen
 • strategisen mittariston rakentaminen
 • taloushallinnon ja talousjohtamisen kehittäminen
 • sisäisen ja ulkoisen laskennan kehittäminen
 • kannattavuuden ja taloudellisen aseman analysointi ja kehittäminen