Tilintarkastuspalvelut

Tilintarkastuksemme perustuu aina toimeksiantajamme liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön ymmärtämiseen. Tarkastustyömme lähtökohtana on liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, ja niiden perusteella laadittavan tarkastussuunnitelman mukainen laadukas ja kustannustehokas tilintarkastus

Tilintarkastus

Konsultointipalvelut

Yritysten liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Yrityksen toiminnallisen rakenteen ja omistusrakenteen tulisi olla tarkoituksenmukainen kussakin tilanteessa. Tällöin saatetaan joutua tekemään erilaisia yritysjärjestelyjä, joiden avulla toiminta organisoidaan vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla sekä toiminnallisia että omistuksellisia vaatimuksia.

Konsultointi