Tilintarkastus

Tilintarkastuksemme perustuu aina toimeksiantajamme liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön ymmärtämiseen. Tarkastustyömme lähtökohtana on liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, ja niiden perusteella laadittavan tarkastussuunnitelman mukainen laadukas ja kustannustehokas tilintarkastus.

Olemme keskittyneet pienten ja keskisuurten yritysten ja yhteisöjen tilintarkastuksiin. Vuosikymmenien aikana saavutetun kokemuksen ja ammattitaidon sekä nykyaikaisten tarkastusmenetelmiemme avulla pystymme tuottamaan hyödyllistä lisäarvoa toimeksiantajiemme liiketoiminnalle säästyneinä kustannuksina, lisääntyneinä tuottoina tai pienentyneenä riskinä.

Tilintarkastuspalvelumme

  • Tilintarkastukset
  • Erityistilintarkastukset
  • Due Diligence -tarkastukset
  • Muut lakisääteiset tilintarkastajan lausunnot ja todistukset