Tilintarkastus

Tilintarkastuksemme perustuu aina toimeksiantajamme liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön ymmärtämiseen.

Ajankohtaista

05.12.2016
Verohallinto on julkaissut 25.11.2016 päivätyn Verotusohjeen yleishyödyllisille yhteisöille. Siinä käsitellään yhdistysten ja säätiöiden yleishyödyllisyyden ja tulojen veronalaisuuden arviointia tuloverotuksessa.

Lue uutinen

Taloushallinnon konsultointi


Taloushallinnon rooli on muuttunut viime vuosien aikana pelkästä tiedon käsittelijästä strategiaa ja operatiivista toimintaa tukevaksi osallistujaksi.

Lue lisää

Yritysjärjestelyt


Liiketoiminnan tarkoituksenmukainen organisoiminen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä on yritysjohdon tärkeimpiä tehtäviä.

Lue lisää

Verokonsultointi


” Vaikeinta tässä maailmassa on ymmärtää tuloverotusta”
Albert Einstein

Lue lisää

Sukupolvenvaihdos


Sukupolvenvaihdos on aina ainutkertainen tapahtuma. Siihen sisältyy erilaisia verotukseen, rahoitukseen, sopimusjuridiikkaan ja yhtiöoikeuteen liittyviä haasteita.

Lue lisää

Yrityskauppa


Onnistunut yrityskauppa edellyttää koko yrityskauppaprosessin hyvää hallintaa – arvonmäärityksestä yrityskaupan jälkeiseen haltuunottovaiheeseen saakka.

Lue lisää